Przetargi

2023-05-10 – PROTOKÓŁ Z DOKONANIA CZYNNOŚCI – INFRASTRUKTURA ZABAWOWA

INFRASTRUKTURA ZABAWOWA

2023-04-25 – STREFA ZABAW: zaproszenie do współpracy przy organizacji Dni Wałbrzycha 2023

STREFA ZABAW

2023-04-25 -PROTOKÓW Z DOKONANIA CZYNNOŚCI Z WYBOREM OFERTY – LUNAPARK

LUNAPARK – Lato na MAXXXa – Dni Wałbrzycha

2023-04-25 -PROTOKÓW Z DOKONANIA CZYNNOŚCI Z WYBOREM OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ – GASTRONOMIA

GASTRONOMIA – Lato na MAXXXa – Dni Wałbrzycha

2023-03-15 – KATERING: zaproszenie do współpracy przy organizacji Dni Wałbrzycha 2023

Katering Dni Wałbrzycha 2023

MAPKA

2023-03-15 – LUNAPARK: zaproszenie do współpracy przy organizacji Dni Wałbrzycha 2023

LUNAPARK_Dni Wałbrzycha 2023

MAPKA

2022-08-22 PROTOKÓŁ Z DOKONANIA CZYNNOŚCI ZWIĄZANYCH Z WYBOREM NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Nazwa postępowania: Dolnośląski Festiwal Ognia – zabezpieczenie medyczne

PROTOKÓŁ

2022-08-22 PROTOKÓŁ Z DOKONANIA CZYNNOŚCI ZWIĄZANYCH Z WYBOREM NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Nazwa postępowania: Dolnośląski Festiwal Ognia – gadżety (smycze, zapalniczki, koszulki)

PROTOKÓŁ

2022-08-22 PROTOKÓŁ Z DOKONANIA CZYNNOŚCI ZWIĄZANYCH Z WYBOREM NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Nazwa postępowania: Dolnośląski Festiwal Ognia – materiały promocyjne (banery, roll-up)

PROTOKÓŁ

2022-08-14 ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE ZAKWATEROWANIA UCZESTNIKÓW PODCZAS DOLNOŚLĄSKIEGO FESTIWALU OGNIA

TREŚĆ ZAPYTANIA – LINK PLIK PDF

2022-08-14 ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA MEDYCZNEGO PODCZAS DOLNOŚLĄSKIEGO FESTIWALU OGNIA

TREŚĆ ZAPYTANIA – LINK PLIK PDF

2022-08-14 ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE WYŻYWIENIA OSÓB
PODCZAS DOLNOŚLĄSKIEGO FESTIWALU OGNIA

TREŚĆ ZAPYTANIA – LINK PLIK PDF

2022-08-14 ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE WYKONANIA UPOMINKÓW DLA UCZESTNIKÓW DOLNOŚLĄSKIEGO FESTIWALU OGNIA

TREŚĆ ZAPYTANIA – LINK PLIK PDF

2022-08-14  ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE WYKONANIA MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH DLA WYDARZENIA DOLNOŚLĄSKI FESTIWAL OGNIA – DRUK BANERÓW i ROLLUP

TREŚĆ ZAPYTANIA – LINK PLIK PDF

2022-04-26 – PROTOKÓŁ Z DOKONANIA CZYNNOŚCI ZWIĄZANYCH Z WYBOREM OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Lato na MAXXXa – Dni Wałbrzycha: katering, lunapark

TREŚĆ PROTOKOŁU

2022-04-07 KATERING: zaproszenie do współpracy przy organizacji Dni Wałbrzycha 2022

Zapraszam Państwa do złożenia oferty na obsługę w zakresie kateringu imprezy plenerowej Lato na MAXXXa – Dni Wałbrzycha, która odbędzie się w Wałbrzychu, 27, 28 maja 2022 roku: koncerty (m.in.: Kasia Nosowska, Małgorzata Ostrowska, Vito Bambino), konkursy z
nagrodami, gry, zabawy. Lato na MAXXXa – Dni Wałbrzycha to największe tego typu wydarzenie w regionie.

TREŚĆ ZAPROSZENIA KATERING: zaproszenie do współpracy przy organizacji Dni Wałbrzycha 2022

2022-04-07 LUNAPARK: zaproszenie do współpracy przy organizacji Dni Wałbrzycha 2022

Zapraszam Państwa do złożenia oferty na obsługę w zakresie infrastruktury zabawowej (lunapark) imprezy plenerowej Lato na MAXXXa – Dni Wałbrzycha, która odbędzie się w Wałbrzychu, 27, 28 maja 2022 roku: koncerty (m.in.: Kasia Nosowska, Małgorzata Ostrowska, Vito Bambino), konkursy z nagrodami, gry, zabawy. Lato na MAXXXa – Dni Wałbrzycha to największe tego typu wydarzenie w regionie.

TREŚĆ ZAPROSZENIA – LUNAPARK: zaproszenie do współpracy przy organizacji Dni Wałbrzycha 2022

2020-03-03 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na obsługę w zakresie infrastruktury zabawowej imprezy plenerowej Dni Wałbrzycha 2020

Protokół infrastruktura zabawowa Dni Wałbrzycha 2020

2020-03-03 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na obsługę w zakresie kateringu imprezy plenerowej Dni Wałbrzycha 2020

Protokół katering Dni Wałbrzycha 2020

2020-02-19 Zaproszenie do współpracy – katering podczas Dni Wałbrzycha 2020

W zaproszeniu do współpracy przy organizacji Dni Wałbrzycha 2020 w zakresie kateringu zmieniony został zapis w informacji co powinna zawierać oferta, ppkt „f”. Prosimy zapoznać się z poprawioną wersją zaproszenia. 

Katering – Dni Wałbrzycha 2020

2020-02-18 Zaproszenie do współpracy – katering podczas Dni Wałbrzycha 2020

Zapraszam Państwa do złożenia oferty na obsługę w zakresie kateringu imprezy plenerowej Dni Wałbrzycha 2020, która odbędzie się w Wałbrzychu 15 i 16 maja 2020 roku.

Katering – Dni Wałbrzycha 2020

 

2020-02-18 Zaproszenie do współpracy – lunapark Dni Wałbrzycha 2020

Zapraszam Państwa do złożenia oferty na obsługę w zakresie infrastruktury zabawowej (lunapark) imprezy plenerowej Dni Wałbrzycha 2020, która odbędzie się w Wałbrzychu 15 i 16 maja 2020 roku.

Infrastruktura zabawowa – Dni Wałbrzycha 2020

 

2019-05-06 Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na zadanie pn.: OBSŁUGA W ZAKRESIE TECHNIKI SCENICZNEJ-DNI WAŁBRZYCHA 2019

2019-04-15 ZAPYTANIE OFERTOWE prowadzone w trybie pozaustawowym na zadanie pn.: OBSŁUGA W ZAKRESIE TECHNIKI SCENICZNEJ – DNI WAŁBRZYCHA 2019

Zamówienie o wartości szacunkowej nieprzekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z  2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) Kod CPV: 72611000-6 – Usługi w zakresie wsparcia technicznego

Zamawiający: Wałbrzyski Ośrodek Kultury ul. Wysockiego 29 58-304 Wałbrzych Tel: 74/ 64 09 915 Email: sekretariat@wok.walbrzych.pl

Termin dostarczania ofert upływa w dniu: 24.04.2019r. godz. 12:00 (decyduje data i godzina wpływu do Zamawiającego, a nie jej wysłanie).

Edyta Górniak – światło
 
 
 

2018-05-08 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy: postępowania w trybie zapytania ofertowego na zadanie pn.: ,,OBSŁUGA W ZAKRESIE TECHNIKI SCENICZNEJ – DNI WAŁBRZYCHA 2018″

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

2018 – 04-27 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT Dotyczy: zapytania ofertowego z dnia 4 kwietnia 2018r. na OBSŁUGĘ W ZAKRESIE TECHNIKI SCENICZNEJ – DNI WAŁBRZYCHA 2018 

Informacja z otwarcia ofert Dni Wałbrzycha 2018

2018-04-16 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pod nazwą „Obsługa w zakresie kateringu imprezy plenerowej Dni Wałbrzycha 2018″

Protokół katering Dni Wałbrzycha 2018

2018-04-11  UWAGA ZMIANA TERMINU ZŁOŻENIA OFERT: do dnia 16.04.2018r. do godz. 10:00.

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO prowadzonego w trybie pozaustawowym na zadanie pn.: OBSŁUGA W ZAKRESIE TECHNIKI SCENICZNEJ – DNI WAŁBRZYCHA 2018

PYTANIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO DW 2018

2018-04-04 Zapytanie ofertowe na zadanie pn.: „Obsługa w zakresie techniki scenicznej – Dni Wałbrzycha 2018”. 

ZAPYTANIE OFERTOWE DNI WAŁBRZYCHA 2018

ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO DNI WAŁBRZYCHA 2018

RE_ specyfikacja DW

2018-03-21 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pod nazwą „Obsługa w zakresie infrastruktury zabawowej, imprezy plenerowej Dni Wałbrzycha 2018″

Protokół – lunapark 2018

2018-02-27 Zaproszenie do współpracy przy organizacji Dni Wałbrzycha 2018 – obsługa w zakresie infrastruktury zabawowej

Zapraszam Państwa do złożenia oferty na obsługę w zakresie infrastruktury zabawowej (lunapark) imprezy plenerowej Dni Wałbrzycha 2018, która odbędzie się w Wałbrzychu 25 i 26 maja 2018 roku.

Zaproszenie do współpracy – lunapark Dni Wałbrzycha 2018

2018-02-27 Zaproszenie do współpracy – katering podczas Dni Wałbrzycha 2018

Zapraszam Państwa do złożenia oferty na obsługę w zakresie kateringu imprezy plenerowej Dni Wałbrzycha 2018, która odbędzie się w Wałbrzychu 25 i 26 maja 2018 roku.

Zaproszenie do współpracy – katering Dni Wałbrzycha 2018

2017-11-24 Zaproszenie do składania ofert na zakup sprzętu i oprogramowania do stanowisk kasowych dla projektu pn.: „E-WOK- wdrożenie i rozwój elektronicznych usług publicznych w zakresie e-kultury” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Oś priorytetowa nr 2 „Technologie informacyjno – komunikacyjne”

Działania 2.1 E- usługi publiczne,

Poddziałanie 2.1.4. E- usługi publiczne- ZIT AW

 

 

2017-06-19 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania. Postępowanie pn.: „Zakup i wdrożenie platformy multimedialno-komunikacyjnej wraz z serwerami” dla projektu pn.: „E-WOK- wdrożenie i rozwój elektronicznych usług publicznych w zakresie e-kultury” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Oś priorytetowa nr 2 „Technologie informacyjno – komunikacyjne”

Działania 2.1 E- usługi publiczne,

Poddziałanie 2.1.4. E- usługi publiczne- ZIT AW

Numer postępowania 3/2017 

zawiadomienie unieważnienie postępowania

2017-06-14 Zawiadomienie o wyborze oferty. Postępowanie pn.: „Dostawa sprzętu i oprogramowania sprzedażowego wraz z instalacją” dla projektu pn.: „E-WOK- wdrożenie i rozwój elektronicznych usług publicznych w zakresie e-kultury” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Oś priorytetowa nr 2 „Technologie informacyjno – komunikacyjne”

Działania 2.1 E- usługi publiczne,

Poddziałanie 2.1.4. E- usługi publiczne- ZIT AW

Numer postępowania 2/2017 

wybór oferty

2017-05-31 Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej. Postępowanie pn.: „Dostawa, montaż i konfiguracja urządzeń Totembox”. „E-WOK- wdrożenie i rozwój elektronicznych usług publicznych w zakresie e-kultury”realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Oś priorytetowa nr 2 „Technologie informacyjno – komunikacyjne”

Działania 2.1 E- usługi publiczne,

Poddziałanie 2.1.4. E- usługi publiczne- ZIT AW

  Nr postępowania: 1/2017

zawiadomienie – wybór najkorzystniejszej oferty

2017-05-16 Informacja z otwarcia ofert pn „Dostawa sprzętu i oprogramowania sprzedażowego wraz z instalacją” dla projektu pn.: „E-WOK- wdrożenie i rozwój elektronicznych usług publicznych w zakresie e-kultury” 

realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Oś priorytetowa nr 2 „Technologie informacyjno – komunikacyjne”

Działania 2.1 E- usługi publiczne,

Poddziałanie 2.1.4. E- usługi publiczne- ZIT AW

Numer postępowania 2/2017

otwarcie ofert_przetarg

2017-05-09 Wyjaśnienie treści zapytania ofertowego (1) do postępowania pn.: „Dostawa, montaż i konfiguracja urządzeń Totembox” dla projektu pn.: „E-WOK- wdrożenie i rozwój elektronicznych usług publicznych w zakresie e-kultury” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Oś priorytetowa nr 2 „Technologie informacyjno – komunikacyjne”

Działania 2.1 E- usługi publiczne,

Poddziałanie 2.1.4. E- usługi publiczne- ZIT AW

Nr postępowania: 1/2017

Wyjaśnienia treści ZO

2017-05-09 Wyjaśnienia treści SIWZ (1) do postępowania pn.: „Dostawa sprzętu i oprogramowania sprzedażowego wraz z instalacją” dla projektu pn.: „E-WOK- wdrożenie i rozwój elektronicznych usług publicznych w zakresie e-kultury” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Os priorytetowa nr 2 „Technologie informacyjno – komunikacyjne”

Działania 2.1 E- usługi publiczne,

Poddziałanie 2.1.4. E- usługi publiczne- ZIT AW

Nr postępowania: 2/2017

Wyjaśnienia treści SIWZ

2017-04-28 Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn.: „Dostawa sprzętu i oprogramowania sprzedażowego wraz z instalacją” 

Projekt pn.:  „E-WOK- wdrożenie i rozwój elektronicznych usług publicznych w zakresie e-kultury” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Oś priorytetowa nr 2 „Technologie informacyjno – komunikacyjne”

Działania 2.1 E- usługi publiczne,

Poddziałanie 2.1.4. E- usługi publiczne- ZIT AW

Edytowalne załączniki

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

2017-04-28 Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn.: „Dostawa, montaż i konfiguracja urządzeń Totembox”. 

Projekt pn.:  „E-WOK- wdrożenie i rozwój elektronicznych usług publicznych w zakresie e-kultury” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Oś priorytetowa nr 2 „Technologie informacyjno – komunikacyjne”

Działania 2.1 E- usługi publiczne,

Poddziałanie 2.1.4. E- usługi publiczne- ZIT AW

Ogłoszenie 

2017-04-28 Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn.: „Zakup i wdrożenie platformy multimedialno – komunikacyjnej wraz z serwerami”. 

Projekt pn.:  „E-WOK- wdrożenie i rozwój elektronicznych usług publicznych w zakresie e-kultury” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Oś priorytetowa nr 2 „Technologie informacyjno – komunikacyjne”

Działania 2.1 E- usługi publiczne,

Poddziałanie 2.1.4. E- usługi publiczne- ZIT AW

Ogłoszenie 

2017-02-03 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na obsługę w zakresie kateringu imprezy plenerowej Dni Wałbrzycha 2017

Protokół – katering 2017

2017-02-03 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pod nazwą „Obsługa w zakresie infrastruktury zabawowej, imprezy plenerowej Dni Wałbrzycha 2017″

Protokół – lunapark 2017

2017-01-18 Zaproszenie do współpracy przy organizacji Dni Wałbrzycha 2017 – obsługa w zakresie infrastruktury zabawowej

Zapraszam Państwa do złożenia oferty na obsługę w zakresie infrastruktury zabawowej (lunapark) imprezy plenerowej Dni Wałbrzycha 2017, która odbędzie się w Wałbrzychu 26 i 27 maja 2017 roku.

Zaproszenie do współpracy – lunapark 2017

2017-01-18 Zaproszenie do współpracy – katering podczas Dni Wałbrzycha 2017

Zapraszam Państwa do złożenia oferty na obsługę w zakresie kateringu imprezy plenerowej Dni Wałbrzycha 2017, która odbędzie się w Wałbrzychu 26 i 27 maja 2017 roku.

Zaproszenie do współpracy – katering 2017

2016-05-12 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pod nazwą „Obsługa w zakresie infrastruktury zabawowej, imprezy plenerowej Dni Wałbrzycha 2016″

Protokół – lunapark 2016

2016-05-12 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na obsługę w zakresie kateringu imprezy plenerowej Dni Wałbrzycha 2016

Protokół – katering 2016

2016-04-18 Zaproszenie do współpracy – katering podczas Dni Wałbrzycha 2016

Zapraszam Państwa do złożenia oferty na obsługę w zakresie kateringu imprezy plenerowej Dni Wałbrzycha 2016, która odbędzie się w Wałbrzychu 3 i 4 września 2016 roku.

Zaproszenie do współpracy – katering 2016

2016-04-18 Zaproszenie do współpracy przy organizacji Dni Wałbrzycha 2016 – obsługa w zakresie infrastruktury zabawowej

Zapraszam Państwa do złożenia oferty na obsługę w zakresie infrastruktury zabawowej imprezy plenerowej Dni Wałbrzycha 2016, która odbędzie się w Wałbrzychu 3 i 4 września 2016 roku.

Zaproszenie do współpracy – lunapark 2016

2015-07-09 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn.: dostawa aktywnych zestawów głośnikowych

ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej z 8.07.2015 roku

2015-06-24 Dotyczy: zaproszenia do złożenia oferty na zadanie pn.: dostawa aktywnych zestawów głośnikowych

1) W punkcie 2.1/2a zaproszenia do składania ofert na zadanie p.n.: dostawa aktywnych zestawów głośnikowych oraz w projekcie umowy -par. 2 przedmiot umowy, punkt 1c po słowach „Skrzynia transportowa dopasowana do zestawów głośnikowych” dodaje się „Skrzynia powinna być wykonana ze sklejki 9 mm, powinna posiadać: koła 100 mm z hamulcami, wgłębienia pod koła, okucia duże oraz 4 uchwyty transportowe. Skrzynia powinna być wykonana z dwóch części, dolnej w postaci wózka na kołach i górnej w postaci wieka z uchwytami transportowymi.”

2) W punkcie 2.1/2b zaproszenia do składania ofert na zadanie p.n.: dostawa aktywnych zestawów głośnikowych oraz w projekcie umowy- par. 2 przedmiot umowy, punkt 1d po słowach ” System montażowy umożliwiający podwieszanie zestawów w gronie – 2 szt.” dodaje się „Rama dedykowana do zestawów głośnikowych umożliwiająca podwieszenie do 16 sztuk w gronie”.

3) W punkcie 2.1/3a zaproszenia do składania ofert na zadanie p.n.: dostawa aktywnych zestawów głośnikowych oraz w projekcie umowy-par. 2 przedmiot umowy, punkt 1b po słowach ” Statywy o obciążeniu min 35 kg z regulowaną wysokością w zakresie do 2 metrów kolor czarny – 6 szt.” dodaje się „Statywy powinny być wykonane z precyzyjnych, stalowych rur cienkościennych, wszystkie elementy konstrukcyjne statywu powinny być wykonane metodą wtrysku ciśnieniowego, pokrętła plastikowe powinny być wykonane z wysokoudarowego poliamidu PA – 6. Statywy powinny posiadać bezstopniową regulację wysokości z blokadą”.

2015-06-22 Dotyczy: zaproszenia do złożenia oferty na zadanie pn.: dostawa aktywnych zestawów głośnikowych

W punkcie 2.1. zaproszenia do składania ofert na zadanie pn.: dostawa aktywnych zestawów głośnikowych oraz w projekcie umowy – §2 przedmiot umowy, punkt 1. po słowach „aktywnych zestawów głośnikowych” dodaje się „w liczbie 6 szt.”.

2015-06-18 Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn.: dostawa aktywnych zestawów głośnikowych

głośniki aktywne 2015 MKiDN

2015-05-22 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na obsługę w zakresie kateringu imprezy plenerowej Dni Wałbrzycha 2015

Protokół z otwarcia ofert-katering

2015-05-22 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pod nazwą „Obsługa w zakresie infrastruktury zabawowej, imprezy plenerowej Dni Wałbrzycha 2015″

Protokół z otwarcia ofert-infrastruktura zabawowa

2015-05-07 Zaproszenie do współpracy przy organizacji Dni Wałbrzycha 2015 – obsługa w zakresie infrastruktury zabawowej

Zapraszam Państwa do złożenia oferty na obsługę w zakresie infrastruktury zabawowej imprezy plenerowej Dni Wałbrzycha 2015, która odbędzie się w Wałbrzychu 5 i 6 września 2015 roku.

Zaproszenie do współpracy – lunapark 2015

2015-05-07 Zaproszenie do współpracy – katering podczas Dni Wałbrzycha 2015

Zapraszam Państwa do złożenia oferty na obsługę w zakresie kateringu imprezy plenerowej Dni Wałbrzycha 2015, która odbędzie się w Wałbrzychu 5 i 6 września 2015 roku.

Zaproszenie do współpracy – katering 2015

2014-09-03 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej na zadanie pn.: dostawa sprzętu wideo 2014

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

2014-08-25 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn.: obsługa w zakresie techniki scenicznej – Dni Wałbrzycha 2014

ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej – Dni Wałbrzycha 2014

2014-08-05 Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn.: obsługa w zakresie techniki scenicznej – Dni Wałbrzycha 2014

zaproszenie-do-zlozenia-propozycji-cenowej-dni-wałbrzycha-2014

blue plener 2014v-3

imputList2013_06z

Patrycja Markowska – Rider 2014

 

2014-08-04 Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn.: dostawa sprzętu wideo 2014

zaproszenie-do-zlozenia-propozycji-cenowej-sprzęt wideo 2014

specyfikacja zakupywanego sprzętu mikroprojekt

2014-08-08 Dotyczy: Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn.: dostawa sprzętu wideo 2014

1) Pyt. Zwracam się z prośbą o podanie nazwy programu graficznego jaki Państwa interesuje?

Odp. Interesuje nas program graficzny do obróbki zdjęć Adobe Lightroom co najmniej 4.0 (PL)

2014-06-30 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej na zadanie pn.: dostawa sprzętu scenicznego (nagłośnieniowy, oświetleniowy, komputerowy)

logo mkidn

„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego”

wybór oferty najkorzystniejszej 30_06_2014

 

 

 

 

2014-06-10 Dotyczy: Zaproszenie do składania ofert na zadanie pn.: Dostawa sprzętu scenicznego (nagłośnieniowy, oświetleniowy, komputerowy) – ZMIANA W WYKAZIE SPRZĘTU I CZĘŚCI

ZMIANA W WYKAZIE SPRZĘTU I CZĘŚCI

2014-06-04 Zaproszenie do składania ofert na zadanie pn.: Dostawa sprzętu scenicznego (nagłośnieniowy, oświetleniowy, komputerowy).

mkidn_01_cmyk„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego”

Zaproszenie technika sceniczna 2014

Załącznik numer 2 wykaz sprzętu i części

 

Dotyczy:

Zaproszenie do składania ofert na zadanie pn.: Dostawa sprzętu scenicznego (nagłośnieniowy, oświetleniowy, komputerowy):

1) Pyt. Czy wymagany sterownik DMX, opisany w Załączniku nr 2 w pkt. 1 tabeli dla części nr 1 ma obsługiwać wszystkie wymienione w zapytaniu urządzenia? Czy Zamawiający dopuszcza dostarczenie sterownika programowego (program komputerowy) wraz z komputerem?

Odp. Wymagany sterownik DMX ma obsługiwać wszystkie wymienione w zapytaniu urządzenia oraz inne. Powinien posiadać min. 2 wyjścia DMX 512. Nie dopuszcza się możliwości dostarczenia sterownika programowego (programu komputerowego) wraz z komputerem.

2) Pyt. Czy w punkcie 1 chodzi tylko o głośniki Yorkville Paraline PSA1? Zestaw składa się z tych głośników oraz dedykowanych subwooferów PSA1S lub PSA2S.

Odp. Tak, w punkcie 1 chodzi tylko o głośniki Yorkville Paraline PSA1.

Jarosław Buzarewicz

dyrektor

Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury

2014-04-03 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn.: obsługa w zakresie nagłośnienia i oświetlenia – Ogólnopolska Giełda Kabaretowa 2014.

ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej giełda kabaretowa 2014

2014-03-14 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na na obsługę w zakresie kateringu imprezy plenerowej Dni Wałbrzycha 2014.

Protokół z otwarcia ofert

2014-03-12 Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn.: obsługa w zakresie nagłośnienia i oświetlenia – Ogólnopolska Giełda Kabaretowa 2014.

zaproszenie-do-zlozenia-propozycji-cenowej-ogólnopolska -giełda-kabaretowa -2014

2014-02-28 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pod nazwą „Obsługa w zakresie infrastruktury zabawowej, imprezy plenerowej Dni Wałbrzycha 2014”

Protokół z otwarcia ofert

2014-02-19 Zaproszenie do współpracy – katering podczas Dni Wałbrzycha 2014

Zapraszam Państwa do złożenia oferty na obsługę w zakresie kateringu imprezy plenerowej Dni Wałbrzycha 2014, która odbędzie się w Wałbrzychu 29 i 30 sierpnia 2014 roku.

Zaproszenie do współpracy – katering Dni Wałbrzycha 2014

2014-02-12 Zaproszenie do współpracy przy organizacji Dni Wałbrzycha 2014 – obsługa w zakresie infrastruktury zabawowej

Zaproszenie do współpracy

2013-11-27 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej z dnia 27 listopada 2013 r. na zadanie pn.: opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej w tym audytu energetycznego oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla robót budowlanych polegających na wykonaniu termomodernizacji budynku na ul. Broniewskiego 65a w Wałbrzychu. (nr ref. sprawy: KC/ZO/U/01/10/2013).

ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej termomodernizacja

2013-10-30 Zaproszenie do złożenia oferty na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej w tym audytu energetycznego oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla robót budowlanych polegających na wykonaniu termomodernizacji budynku (nr ref. sprawy: KC/ZO/U/01/10/2013) na ul. Broniewskiego 65a w Wałbrzychu.

WOK termomodernizacja Broniewskiego 65a wydanie 30102013

Dotyczy:

opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej w tym audytu energetycznego oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla robót budowlanych polegających na wykonaniu termomodernizacji budynku (nr ref. sprawy: KC/ZO/U/01/10/2013) na ul. Broniewskiego 65 w Wałbrzychu

1) Pyt. Zwracam się z prośbą podanie parametrów budynku (powierzchnia, kubatura) poddanego termomodernizacji.

Odp. W odpowiedzi na zapytanie, jakie wpłynęło od Wykonawcy dotyczące w/w postępowania wyjaśniamy:

– kubatura budynku – 3645 m3

– powierzchnia – 772,24 m2

2) Pyt. Czy w zakres zadania wchodzi projekt nowej kotłowni gazowej? Jeśli tak to czy Zamawiający posiada warunki z Gazowni?

Odp. W zakres zadania wchodzi projekt nowej kotłowni gazowej, nie posiadamy warunków z Gazowni

3) Pyt. Prosimy o podanie kubatury obiektu.

Odp. Kubatura budynku – 3645 m3

4) Pyt. Jaką Państwo macie teraz kotłownię w obiekcie i o jakiej mocy?

Odp. W piwnicach budynku znajduje się pomieszczenie węzła cieplnego bezpośredniego – hydroelewator. Dostarcza on ciepło dla potrzeb centralnego ogrzewania w pomieszczeniach urzędu pocztowego, które znajduje się na parterze budynku oraz pomieszczeń ośrodka kultury znajdujących się na I piętrze budynku.
Budynek posiada instalację centralnego ogrzewania w systemie otwartym z rozdziałem dolnym, dwururową, przewody stalowe, grzejniki żeliwne.

 

Jarosław Buzarewicz

dyrektor

Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury

 

2013-07-04 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pod nazwą „OBSŁUGA W ZAKRESIE TECHNIKI SCENICZNEJ – DNI WAŁBRZYCHA 2013”

ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej dni wałbrzycha 2013

 

2013-06-12 Zaproszenie do współpracy – obsługa w zakresie zapewnienia:

1. sceny wraz z płotami ogradzającymi scenę i namiot akustyków,

2. nagłośnienia,

3. oświetlenia,

4. techniki LED (2 telebimy o pow. 20m2 każdy na niezależnych konstrukcjach, obsługa 2 kamerzystów i realizatora obrazu),

5. garderób (min. 4 szt.),

elementów niezbędnych do zorganizowania imprezy plenerowej Dni Wałbrzycha 2013.

Jarosław Buzarewicz
dyrektor

Szczegóły w załączniku (pobierz).

zaproszenie do zlozenia propozycji cenowej dni wałbrzycha 2013

RIDER TECHNICZNY – Enej

RIDER TECHNICZNY – Jula

2013-05-29 Zaproszenie do współpracy – katering podczas Dni Wałbrzycha

Zapraszam Państwa do złożenia oferty na obsługę w zakresie kateringu imprezy plenerowej Dni Wałbrzycha 2013, która odbędzie się w Wałbrzychu 6 i 7 września 2013 roku. W piątek, 6 września Dni Wałbrzycha rozpoczną się koncertem zespołu Enej. W sobotę, 7 września na wałbrzyskiej scenie będziemy gościć Julę.

Dodatkowo: Balonowy Turniej Polski, lunapark, inne koncerty, animacje, konkursy z nagrodami, widowisko na niebie.

Dni Wałbrzycha odbędą się w bliskim sąsiedztwie nowo wybudowanego kompleksu sportowego Aqua Zdrój w dzielnicy Biały Kamień, ul. Ratuszowa 6.

Zapewniamy wyłączność w tym zakresie.

Szczegóły w załączniku (pobierz).

Zaproszenie do współpracy – katering

Napisz coś od siebie