Wałbrzyski Ośrodek Kultury i ośrodek kultury Adalbertinum w Hradec Králové planują kolejne wspólne propozycje dla mieszkańców polsko-czeskiego pogranicza. Obie instytucje kultury złożyły wspólny projekt „Dwa kraje-jedna kultura”. Mierzą bardzo wysoko. Ubiegają się o ponad 126 tys. euro dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Interreg V-A.

– To efekt dobrej współpracy z naszym czeskim partnerem. Wspólnie ubiegamy się o dofinansowanie dwuletnich działań. Będą to nie tylko wydarzenia kulturalne, powstanie polsko-czeski kulturalny portal, zorganizujemy konferencję „Działalność kulturalna w regionie przygranicznym” – mówi Jarosław Buzarewicz, dyrektor Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury.

Portal umożliwi instytucjom kultury z obszaru pogranicza wyszukanie partnera, do międzynarodowej współpracy. Będzie również dwujęzyczną bazą informacji o planowanych i trwających wydarzeniach kulturalnych na całym pograniczu.

Udział instytucji kultury w 2-dniowej konferencji pozwoli na nawiązanie nowych kontaktów w celu zacieśnienia transgranicznej sieci współpracy w sektorze kultury.

W ramach projektu ośrodki kultury chcą zorganizować osiem wydarzeń kulturalnych, m.in.: festiwale tańca, folkloru, bluesa, ognia i jazzu.

Leave a Response