udostępnij:


Projekt zakłada organizację zajęć ludowych (tanecznych, wokalnych) w dwóch gminach wiejskich na terenie Aglomeracji Wałbrzyskiej. Ideą projektu jest ponowne przypomnienie niematerialnego dziedzictwa kulturowego wsi wszędzie tam gdzie z przyczyn przemian społecznych doszło do jej zapomnienia. Wybór gmin jest nie przypadkowy ponieważ do lat 80 w tych właśnie miejscowościach funkcjonowały małe zespoły ludowe. Poprzez organizację zajęć chcemy zainspirować lokalnych mieszkańców do ich reaktywacji .

Napisz coś od siebie