JĘZYK ANGIELSKI (kl. 4-5) 10-12 lat

Program zajęć dostosowany do programu nauczania w gimnazjum, konwersacje, nacisk na naukę słownictwa oraz gramatykę, indywidualne konsultacje.