udostępnij:

Blisko 130 tysięcy złotych zdobył Wałbrzyski Ośrodek Kultury przy współudziale Stowarzyszenia WOK – więcej o kulturze od początku roku do końca sierpnia. To średnio 16 tysięcy miesięcznie! Pracownicy ośrodka skutecznie walczą o zewnętrzne pieniądze na różnego rodzaju projekty.

O pieniądze walczą: Wałbrzyski Ośrodek Kultury i Stowarzyszenie WOK – więcej o kulturze, które zostało powołane by uatrakcyjnić ofertę zajęć, warsztatów i wydarzeń kulturalnych w mieście. Stowarzyszenie szuka wsparcia tam, gdzie nie może robić tego Wałbrzyski Ośrodek Kultury.

Największe wsparcie w okresie ostatnich ośmiu miesięcy to kwota 30 tysięcy złotych z Narodowego Centrum Kultury z programu Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne. Dzięki tej kasie zorganizowano m.in. kolorowy festyn w Parku Rusinowa, obecnie trwa cykl spotkań związanych z poznawaniem i rozwijaniem własnej osobowości, a w planach są jeszcze wystawa fotografii Piaskowej Góry z drona czy warsztaty muzyczno-aktorskie.

Ponad 25 tysięcy złotych WOK pozyskał stając do przetargu ogłoszonego przez Fundację Edukacji Europejskiej w ramach projektu RPO pod nazwą Akademia Przedszkolaka. Akademia Przedszkolaka trwała od lutego do lipca. W tym samym czasie, kwotę także ponad 25 tysięcy złotych zdobyło Stowarzyszenie WOK – więcej o kulturze i udało się zorganizować zajęcia rękodzieła.

Kolejna kwota to łącznie 25 tysięcy złotych na organizację kina plenerowego, z czego WOK otrzymał 15 tysięcy złotych z grantu Piast Wspiera Region, organizowanego przez firmę Carlsberg Polska. Stowarzyszenie WOK – więcej o kulturze zdobyło 10 tysięcy złotych w otwartym konkursie ofert, ogłoszonym przez miasto Wałbrzych. Zorganizowano ponad dwadzieścia projekcji na terenie Wałbrzycha i Aglomeracji Wałbrzyskiej.

Stowarzyszenie zdobyło także 13 tysięcy złotych na nagranie i wydanie płyty Zespołu Pieśni i Tańca Wałbrzych, 5 tysięcy na organizację Dolnośląskiego Festiwalu Ognia, blisko 4 tysiące na projekt „Ptasie radio” i 5 tysięcy na projekt „Zielono mi”.

Za 5 tysięcy złotych, które WOK pozyskał z Fundacji Santander Banku powstaje zielony korytarz w ośrodku na terenie Starej Kopalni i punkt adopcji roślin.

– Wszystkie projekty, na których realizację udaje się zdobyć zewnętrzne finansowanie, wzbogacają ofertę Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury. Gdy tylko nadarza się sytuacja, szukamy nowych możliwości – przyznaje Jarosław Buzarewicz, dyrektor Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury.

Napisz coś od siebie