Do 4 lipca w „Galerii na piętrze” Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury można oglądać wystawę Ryszarda Klimasa „Stworzeni z gliny”. 

Tocykl prac Ryszarda Klimasa ukazanych w formie ceramicznych torsów, który zaczął powstawać pod koniec roku 2017. Jest to kontynuacja prac z roku 2011 pokazanych na wystawie w Centrum Kultury w Jedlinie-Zdrój pod tytułem „Jaka jesteś nie wie nikt”. Siedmioletni okres tworzenia to poszukiwanie eksperymentowanie w poznawaniu materii ceramicznej, które to poszukiwania i przemyślenia doprowadziło do pokazania kolejnych  prac z tego cyklu na wystawie w roku 2018 w Civitas Christiana – Wałbrzych. Kontynuacja  prac nad tym projektem doprowadziła do kolejnej wystawy w Centrum Kultury w Jedlinie – Zdrój w roku 2019. Dalsza praca nad projektem zaowocowała powstaniem nowych form ceramicznych. 

Leave a Response