Projekt „Wibracje” to cykl działań artystycznych (warsztaty malarskie, warsztaty tworzenia lasów w szkle, warsztaty muzyczne, koncerty relaksacyjne) o charakterze arteterapeutycznym skierowanych do szerokiego grona odbiorców ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych, osób z symptomami depresji i obniżonym nastrojem. 

„DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZU PROMOCJI KULTURY, UZYSKANYCH Z DOPŁAT USTANOWIONYCH W GRACH OBJĘTYCH MONOPOLEM PAŃSTWA, ZGODNIE Z ART. 80 UST. 1 USTAWY Z DNIA 19 LISTOPADA 2009 R. O GRACH HAZARDOWYCH”. 

Leave a Response