PRACOWNIA KREATYWNOŚCI 8-12 LAT

Aktywizacja wyobraźni i rozwijanie zdolności plastycznych dzięki zajęciom artystycznym z wykorzystaniem wielu technik: akwarela, rysunek, pastele, formy przestrzenne, plastelina, modelina.