udostępnij:

Nabór wniosków w ramach programu Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne 2021 

Wałbrzyski Ośrodek Kultury “Zaprojektuj kulturę z WOK!”

Wałbrzyski Ośrodek Kultury ogłasza nabór wniosków w ramach programu Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne 2021 dofinansowanego ze środków Narodowego Centrum Kultury. 

Suma środków przeznaczonych na realizację zwycięskich inicjatyw wynosi 22 000 złotych.

Celem programu jest odkrywanie i wspieranie oddolnych inicjatyw kulturalnych mieszkańców Wałbrzycha, w szczególności dzielnic Piaskowa Góra i Rusinowa, pobudzanie i wzmacnianie aktywności kulturalnej i społecznej, integracja o charakterze międzypokoleniowym i lokalnym oraz budowanie partnerskiej współpracy między mieszkańcami a Wałbrzyskim Ośrodkiem Kultury, służącej lepszemu wykorzystaniu potencjału kulturalnego i społecznego.  

Wnioski można składać do 20 czerwca 2021 r. (szczegóły w regulaminie konkursu).

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentacją konkursową i uczestnictwa w konkursie.

Klauzula Informacyjna

Regulamin DK+ Inicjatywy lokalne 2021 (1)

zał. nr. 1 Formularz zgłoszeniowy

zał. nr. 2 Budżet

zał. nr. 3 Wykaz kosztów kwalifikowanych

 

WERSJA EDYCYJNA ZAŁĄCZNIKÓW

W razie pytań służymy pomocą pod nr. tel. 74 640 99 15 lub adresem mailowym jurand@wok.walbrzych.pl 

Napisz coś od siebie