JĘZYK ANGIELSKI 12-15 lat

Program zajęć dostosowany do programu nauczania w gimnazjum, konwersacje, nacisk na naukę słownictwa oraz gramatykę, indywidualne konsultacje.