JĘZYK ANGIELSKI Z ELEMENTAMI MUZYKI 7-9 lat ( 1-3 klasy)

Podczas zajęć dzieci śpiewają, grają na instrumentach, uczestniczą w zabawach ruchowych, wykonując i zapamiętując polecenia w języku angielskim, a także słowa i proste zdania. Rozwijają przy tym słuch, ćwiczą pamięć  i koordynację ruchową. Nauka tą metodą pozwala dużo szybciej i w przyjemny sposób przyswoić podstawy języka angielskiego.