Zapraszamy do udziału w webinarium dotyczącym tegorocznego naboru inicjatyw w programie Bardzo Młoda Kultura 2019-2021 – Dolny Śląsk.
W trakcie webinarium, które odbędzie się w czwartek – 22 kwietnia o godz. 17.00, będzie można się dowiedzieć m.in.:
– jak przebiega realizacja programu w 2021 roku?
– jak zdobyć 10.000 zł na wsparcie inicjatywy z zakresu edukacji kulturowej?
– jakie inicjatywy chcemy wspierać?
– kto może zgłosić inicjatywę?
– jak zgłosić inicjatywę?
– jak wypełnić wniosek – zgłoszenie inicjatywy?
– jakie wydatki można sfinansować z programu?
– jak zbudować budżet inicjatywy?
– jak będzie przebiegała realizacja inicjatyw?
– w jaki sposób będzie trzeba rozliczyć inicjatywę?
 
Webinarium odbędzie się na platformie Zoom oraz będzie transmitowane na profilu Bardzo Młoda Kultura 2019-2021 – Dolny Śląsk.
Udział w webinarium jest bezpłatny.
Osoby zainteresowane prosimy o kliknięcie przycisku „wezmę udział”.
Prowadzenie: Paweł Kamiński (koordynator dolnośląskiej BMK)
***
Bardzo Młoda Kultura 2019-2021 to ogólnopolski trzyletni program realizowany i finansowany przez Narodowe Centrum Kultury. Na terenie Dolnego Śląska jego operatorem wojewódzkim jest Ośrodek Działań Artystycznych „Firlej” we Wrocławiu.
W ramach programu co roku ogłaszany jest konkurs na wsparcie oddolnych inicjatyw z zakresu edukacji kulturalnej. W naborach mogą startować trzyosobowe zespoły, w skład których wchodzić będą: przedstawiciele sektora kultury, sektora edukacji oraz organizacji pozarządowych i grup nieformalnych. Zwycięskie inicjatywy otrzymają wsparcie w kwocie 10.000 zł. W każdym roku wsparcie otrzymuje 8 inicjatyw.
Oprócz wsparcia finansowego inicjatyw uczestnicy programu biorą udział w warsztatach i szkoleniach. W ramach programu odbywają się również szkolenia i warsztaty otwarte oraz Dolnośląskie Forum Edukacji Kulturowej.
ODA „Firlej” realizuje program z udziałem partnerów – instytucji kultury z terenu Dolnego Śląska. Partnerami programu są: Wałbrzyski Ośrodek Kultury, Galeria Sztuki w Legnicy, Ośrodek Postaw Twórczych we Wrocławiu, Gminno-Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Bolkowie, Ośrodek Kultury i Sportu w Bierutowie oraz Kobierzycki Ośrodek Kultury w Kobierzycach.
Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Bardzo Młoda Kultura 2019-2021.

Leave a Response