Tytuł projektu: „E-WOK – wdrożenie i rozwój elektronicznych usług publicznych w zakresie e-kultury” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (numer projektu RPDS.04.03.04-02-0016/16/ RPDS.04.03.04-02-0016/16-00)

Główny cel projektu:

„Poprawa dostępności i jakości oferty Wałbrzyskiego Ośrodka kultury poprzez wdrożenie i rozwój elektronicznych usług publicznych w zakresie e-kultury”.

Opis projektu:

Przedmiotem projektu jest zwiększenie wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w działalności Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury oraz wdrożenie pięciu e-usług publicznych o wysokim stopniu e-dojrzałości, które pozwolą poprawić dostępność i jakość oferty instytucji.

Do zakresu rzeczowego projektu należy:

Zadanie 1. Zakup i wdrożenie oprogramowania umożliwiającego rezerwację i sprzedaż biletów, zapisy na zajęcia online, sprzedaż usług za pośrednictwem Internetu

Zadanie 2. Zakup i wdrożenie platformy multimedialno-komunikacyjnej, na której będą udostępniane nagrania, materiały oraz informacje dotyczące wydarzeń i zajęć organizowanych przez WOK

Zadanie 3. Zakup i konfiguracja sprzętu niezbędnego do wdrożenia e-usług (serwery, sprzęt dla stanowisk kasowych oraz sprzedaży i kontroli biletów, tablety dla instruktorów)

Zadanie 4. Zakup sprzętu do nagrywania i tworzenia materiałów na platformę multimedialno-komunikacyjną (kamery, komputery multimedialne)

Zadanie 5. Zakup i konfiguracja sprzętu oraz oprogramowania zabezpieczającego sieć

Zadanie 6. Zakup sprzętu ułatwiającego dostęp do e-usług oferowanych przez WOK (kioski multimedialne)

Zadanie 7. Szkolenia dla pracowników WOK użytkujących zakupiony sprzęt i oprogramowanie.

Zadanie 8. Zarządzanie i promocja. Odbiorcami projektu będą uczestnicy zajęć i wydarzeń organizowanych przez WOK (dzieci, młodzież szkolna, ich rodzice, osoby dorosłe, seniorzy), przedsiębiorcy, do których będzie kierowana nowa e-usługa (wynajem sali online) oraz pracownicy instytucji. Efektem realizacji projektu będzie zwiększenie dostępności i jakości oferty Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury oraz poprawa efektywności i warunków pracy w instytucji. Poprzez wprowadzenie nowych e-usług o wysokim stopniu e-dojrzałości poprawie ulegnie dostęp do kultury, w tym także dla osób niepełnosprawnych (standard WCAG 2.0). Wnioskodawcą projektu jest Wałbrzyski Ośrodek Kultury, który będzie jego realizatorem, a następnie właścicielem i operatorem sprzętu i oprogramowania zakupionego w efekcie przedmiotowej inwestycji.

Termin realizacji: 1.04.2017 rok – 15.12.2017 rok

Wartość całkowita projektu: 271 316,40 PLN

Wartość dofinansowania ze środków Unii Europejskiej: 188 194,42 PLN

Program realizuje: Wałbrzyski Ośrodek Kultury, ul. Wysockiego 29, 58-304 Wałbrzych, tel. 74/6670950

 

Leave a Response