udostępnij:

Warsztaty średniowieczne połączone z turniejem rycerskim, Sąsiedzi-jak to jest przy granicy?, Przyjaźń i Festiwal Tańca Dziecięcego to planowane przez Wałbrzyski Ośrodek Kultury i Hradecká kulturní a vzdělávací společost Adalbertinum wspólne wydarzenia o charakterze transgranicznym. Dyrektorzy obydwu instytucji: Jarosław Buzarewicz i Miroslav Franc podpisali umowę o współpracy i wspólnie ubiegają się o unijne pieniądze.

W ramach projektu „Wałbrzych i Hradec Králové – dobrzy sąsiedzi” złożonego do Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Glacensis na lata 2007 – 2013 WOK ubiega się o około 30 tys. euro, Adalbertinum o ponad 12 tys. euro. Wałbrzych i Hradec Králové są miastami partnerskimi od ponad 20 lat. Współpraca realizowana jest na płaszczyznach: edukacyjnej, gospodarczej, turystycznej, kulturalnej. Ta ostania przyjęła niemalże charakter ciągły. Obie instytucje mają już za sobą dwa udane projekty.

– W Wałbrzychu i Hradec Králové organizowaliśmy m.in.: prezentacje muzyczne i taneczne, festiwal jazzowy i mażoretek, plener malarski, grę miejską, turniej rycerski, a ostatnio szachowy – wylicza Jarosław Buzarewicz, dyrektor Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury.

Obie instytucje chcą kontynuować współpracę przybliżającą historię, kulturę, życie i tradycję obu państw.

– Projekt z pewnością wzmocni naszą kulturalną współpracę, ale i wzmocni więzi pomiędzy mieszkańcami obu miast. Mam nadzieję, że otrzymamy środki i uda się go zrealizować  – mówi Miroslav Franc, dyrektor Hradecká kulturní a vzdělávací společost Adalbertinum.

Na zdjęciu: Miroslav Franc i Jarosław Buzarewicz

Napisz coś od siebie